While being adaptable and extendable, the current SIMO is certainly not the most user friendly software you've ever come across. That's something we'll aim to fix next.

The next step

A project is currently underway to build a user interface to unleash the computing capabilities of SIMO to a much wider audience than possible today. The project is funded by The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes), Simosol Oy, UPM-Kymmene Ltd., Tornator Oy, Metsähallitus, Forestry Development Centre Tapio and the Forestry Centres.

That's not all

The project isn't limited to the UI. We'll plan to add spatial data processing as an integrated part of the simulation and optimization. Another thing in the pipeline is the parallelization of the planning computations.

Wiki

If you'd like to know more about the SIMO2 project or contribute to it, there is a project wiki, currently reserved for the project group. To join, drop us a line.

Seuraava askel

Parhaillaan on käynnissä kehitysprojekti SIMO-käyttöliittymän rakentamiseksi. Tarkoituksena on mahdollistaa SIMOn käyttäminen paljon nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hanketta rahoittavat Tekes, Simosol Oy, UPM-Kymmene Oyj, Tornator Oy, Metsähallitus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Metsäkeskukset.

Eikä siinä vielä kaikki

Hankkeessa kehitetään käyttöliittymän lisäksi itse suunnittelulaskentaa. Paikkatiedon käsittely yhdistetään kiinteäksi osaksi simulointi- ja optimointilaskelmia. Lisäksi laskenta rinnakkaistetaan, mikä mahdollistaa merkittävästi nykyisiä laskentoja vaativampien suunnittelulaskentojen tekemisen.

Wiki

Hankkeella on oma wiki, joka on tällä hetkellä rajattu hankkeen osapuolien käyttöön. Mikäli haluat tietää enemmän SIMO2-hankkeesta tai osallistua siihen, lähetä meille sähköpostia.

SIMO wiki

SIMO has also an open wiki that has information of the current release of SIMO.